Prof. Dr. Kadriye Ufuk Elgin
Göz Hastalıkları Uzmanı


İlköğretimi Kırıkkale Tınaz ilköğretim okulunda, orta öğretimi TED vakfı Ankara Kolejinde, lise öğretimi ise Ankara Fen Lisesinde tamamladım.

Tıp Fakültesi lisans eğitimimi 1985-1991 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirdikten sonra, tıpta uzmanlık eğitimimi ise tıpta uzmanlık sınavı (TUS) 3.sü olarak girdiğim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim dalında 1996 yılında tamamladım.

Türkiye’nin en büyük göz hastanelerinde, genel oftalmoloji, katarakt cerrahisi ve glokom cerrahisi alanlarında 25 yılı aşkın süredir çalışmaktayım. Ulusal ve uluslararası seçkin dergilerde basılmış 150’nin üzerinde makalem, editörleri arasında yer aldığım bir glokom kitabı, 12 adet kitap bölümüm ve ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 150’nin üzerinde bildirimim bulunmaktadır. Ayrıca uzun süredir “Glokom Katarakt Dergisi” editör yardımcılığı görevini yürütmekteyim.

Uzmanlık eğitimi sonrasında SBÜ Ulucanlar Göz Hastanesinde uzman hekim olarak göreve başladım. 2007 yılında Doçent doktor unvanı aldım. 2008-2012 yılları arasında SBÜ Ulucanlar Göz Hastanesi 1. Göz kliniğinde şef yardımcılığı görevini yaptım. Aynı hastanede 2013 yılında eğitim sorumlusu unvanını alarak, bu görevi hastaneden ayrılana dek 9 yıl sürdürdüm. 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadrosuna geçerek Profesör doktor, öğretim üyesi unvanları aldım.

Ekim 2021’de SBÜ Ulucanlar Göz Hastanesindeki görevimden ayrılarak Ankara Tunus Dünya Göz Hastanesine başladım. Halen aynı hastanede glokom cerrahisi, katarakt cerrahisi ve refraktif lens cerrahisi alanlarında çalışmaktayım.


Bilimsel Üyeliklerim

 • Türk Oftalmoji Derneği
 • Türk Oftalmoji Derneği Glokom Birimi Aktif Üyeliği, Birim Yürütme Kurulu üyeliği
 • Türk Oftalmoji Derneği Oküler Travmatoloji ve  Medikolegal Oftalmoloji  Birimi Aktif Üyeliği
 • Türk Oftalmoji Derneği Oküler Enfeksiyonlar  Birimi Aktif Üyeliği
 • Dünya Glokom Topluluğu (World Glaucoma Society) Üyeliği
 • Avrupa Glokom Topluluğu (European Glaucoma Society) Üyeliği
 • Amerikan Oftalmoloji Akademisi ( American Academy of Ophthalmology) Üyeliği

Bilimsel Konuşmalar

 • TOD 11. Uygulamalı Glokom Cerrahi Sempozyumu, 2009, İstanbul

Cerrahi tedavide yenilikler, Filtran cerrahide yenilikler (panel konuşması)

 • 42. TOD ulusal kongre, 2008, Antalya

Ön segment yaralanmaları panelii Hifemalar Ve İris Yaralanmaları (panel konuşması)

 • 44. TOD ulusal kongre, 2010, Antalya

Oküler Enfeksiyonlar Birimi Uygulamalı Kursu, Konjonktivadan örnek alınması ve klinik değerlendirme (kurs konuşması)

 • TOD Bahar sempozyumu, 2011, İstanbul

Glokomda tıbbi tedavi paneli, Nöron Koruyucu İlaçlar (panel konuşması)

 • 45. TOD ulusal kongre, 2011, Girne

Glokom birimi paneli, Neovasküler glokom, Etiyoloji ve Patogenez (panel konuşması)

 • 45. TOD ulusal kongre, 2011, Girne

Oküler Cerrahide Antisepsi ve Antibiyotik Proflaksisi kursu, Katarakt cerrahisi (kurs konuşması)

 • 45. TOD ulusal kongre, 2011, Girne

Ön segment penetran yaralanmaları kursu, Komplikasyonlar ve tedavisi (kurs konuşması)

 • TOD Glokom cerrahi sempozyumu, 2011, Ankara

Penetran cerrahi paneli, Penetran cerrahide başarıyı etkileyen faktörler (panel konuşması)

 • TOD Nisan kursu, 2013, Ankara

Oküler enfeksiyonlarda tanı ve muayene yöntemleri, Oküler Enfeksiyonlar: Örnek Alma (kurs konuşması)

 • TOD Glokom cerrahi sempozyumu, 2013 ,İzmir

Cerrahi olgular oturumu, Trabekülektomi sonrası hipotoni ve ona bağlı gelişen makulapati

 • Today and Future in Glaucoma symposium, 2013, St Petersburg, Rusya

New antiglaucoma medicines to improve patients compliance and tolerability (panel konuşması)

 • TOD Ulusal kongre, 2013, Antalya

Glokom ilaçlarının oküler yüzey ile ilişkisi (panel konuşması)

 • TOD Kış sempozyumu, 2014, Antalya

Diabet ve glokom paneli, Diabet ve Glokom Epidemiyolojisi (panel konuşması)

 • TOD Glokom cerrahi sempozyumu, 2014, Ankara

Glokomda cerrahi sonrası komplikasyonlar ve tedavisi paneli, Cerrahi sonrası geç dönem konjonktiva ve kornea sorunları ve çözümleri (panel konuşması)

 • TOD Ulusal kongre, 2014, Antalya

İris-Lens Travmaları (panel konuşması)

 • TOD yaz sempozyumu, 2015,İzmir

Glokomda Akılcı İlaç Kullanımı paneli, Glokom İlaçlarında Yan   Etkiler ve Toksisite (panel konuşması)

 • 49.TOD ulusal kongre, 2015, İstanbul

Oküler enfeksiyonlar birimi paneli, Göz Hastalıklarında Antibakteriyolojik Önlemler, Göz dışı operasyonlarda antibiyotik profilaksisi (panel konuşması)

 • TOD Nisan kursu, 2016, Ankara

Glokomda tanı paneli, Tarayıcı Lazer Polarimetre (panel konuşması)

 • 50. TOD ulusal kongre, 2016, Antalya

Glokom birimi paneli, Üveitik glokomda ilk cerrahi seçeneği: Filtran cerrahi  (panel konuşması)

 • 50. TOD ulusal kongre, 2016, Antalya

Oküler travmatoloji  birimi paneli, Penetran göz yaralanması, Penetran göz yaralanmasında primer yaklaşım (panel konuşması)

 • TOD Kış sempozyumu, Ocak 2017, Bursa

Panel – Oküler Travmalara Yaklaşım:Oküler Travmalar: Terminoloji ve sınıflama (panel konuşması)

 • TOD Glokom Beceri Aktarım kursu (Şubat 2017, Bursa

Glokom tanısında ve tedavinin yönlendirilmesinde görme alanından nasıl faydalanacağız? (kurs konuşması)

 • TOD Bahar sempozyumu: Mayıs 2017

Panel: Çocuklarda göz yaralanmaları, Ön segment travmaları (panel konuşması)

 • 51. TOD Ulusal kongre, Antalya 2017

Glokom birimi paneli, Eyvah glokom cerrahisi yapıyorum, Seton implant, kime, nasıl yapayım? (panel konuşması)

 • 51. TOD Ulusal kongre, Antalya 2017

Glokom birimi beceri aktarım kursu, Zor glokom olgularında yaklaşımımız, Üveitik glokomda yaklaşımımız  (kurs konuşması)

 • TOD Mart sempozyumu Mart 2018, Adana

Panel: Glokomda görüntüleme teknikleri, OCT ile progresyon analizleri (panel konuşması)

 • TOD Oküler enfeksiyonlar beceri aktarım kursu 01.04.2018, Ankara

Göz cerrahisinde enfeksiyon kaynakları ve önlemleri, Cerrahi sahanın uygun temizliği Ameliyathane personelinin hijyeni (kurs konuşması)

 • TOD birimi beceri aktarım kursu 27.05.2018, Ankara

Glokom tanısında ve tedavinin yönlendirilmesinde tanısal testlerden nasıl faydalanacağız? Glokomatöz görme alanı tanısı ve evreleme (kurs konuşması)

 • TOD Yaz sempozyumu Eylül 2018, Van

Panel: Glokom cerrahisi kabusunuz olmasın, Kime hangi cerrahi (panel konuşması)

 • TOD Yaz sempozyumu Eylül  2018, Van

Panel: Glokomun Medikal tedavisinde Güç, Konfor ve Hasta Uyumu, Hasta uyumu (panel konuşması)

 • 52. TOD Ulusal kongre, Antalya 2018

Glokomun görme alanı değerlendirmesi, Örneklerle olgu değerlendirmeleri (kurs konuşması)

 • 52. TOD Ulusal kongre, Antalya 2018

Adenoviral Enfeksiyonlara Oftalmolojik Yaklaşım, Adenovirus mikrobiyolojisi (panel konuşması)

 • TOD birimi beceri aktarım kursu 09.02.2019, Ankara

Glokom tedavisi, Özellikli hastalarda tıbbi tedavide nelere dikkat edilmeli? (kurs konuşması)

 • TOD birimi beceri aktarım kursu 13.04.2019, Ankara

Güncel sağlık kurulu raporları, İlaç raporları (kurs konuşması)

 • TOD gözde gündem toplantısı, 19-21.04.2019; Girne

Glokom şüphesinde nasıl davranalım? İlk yöntem hangisi olmalı? Görme alanı mı?  OCT mi? (panel konuşması)

 • TOD Bahar Sempozyumu, 10-12.05.2019, İstanbul

Ön segment yaralanmaları, İris lens yaralanmaları (panel konuşması)

 • Türk Oftalmoloji Derneği,  birimi beceri aktarım kursu 21.07.2019, Gaziantep

Glokom Tanı ve Tedavisinde Yol Haritamız, Glokom demiştim ama değil galiba (kurs konuşması)

 • 53.TOD Ulusal kongre, 05-10.11.2019, Antalya 2019

Glokomun geleceği-inovasyondan klinik pratiğe geçiş, Ganglion hücreleri yenilenebilir mi? (panel konuşması)

 • 53. TOD Ulusal kongre, 05-10.11.2019, Antalya 2019

Penetran glob yaralanmaları ve kapak yaralanmalarında yaklaşım aşamaları, Zon 1 yaralanmaları (kurs konuşması)

 • 53. TOD Ulusal kongre, 05-10.11.2019, Antalya 2019

Glokom tedavisinde gözde çözüm, Simbrinza: Glokom pratiğimdeki yeri (panel konuşması)

 • 53. TOD Ulusal kongre, 05-10.11.2019, Antalya 2019

Orbita enfeksiyonları, Orbitanın parazitik enfeksiyonları (panel konuşması)

 • Türk Oftalmoloji Derneği,  Sanal Nisan kursu 03-04.04.2021

Özellikli olgularda katarakt cerrahisi, Travmatik katarakt cerrahisi (panel konuşması)

 • Türk Oftalmoloji Derneği,  Sanal Bahar Sempozyumu, 22-23.05.2021

Glokomda görüntüleme yöntemleri, Glokomda OKT Anjiyo (panel konuşması)

 • 55. TOD Ulusal kongre, 03-07.11.2021, Antalya 2021

Glokomda doğru bilinen yanlışlar, Glokomlu hastanın reçetesinde nöroprotektif ilaçlar yer almalıdır (panel konuşması)

 • TOD Kış sempozyumu, Ocak 2022, Antalya

Panel – Glokomda implantlar, Glokomda İlaç salınım implantları

 • 56. TOD Ulusal kongre, 02-06.11.2022, Antalya

Glokomda progresyon takibini OCT ile yaparım (panel konuşması)


ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kıratlı H, Elgin U , Kıratlı PÖ, Bekdik CF.  Bilateral lacrimal sac fistulas in a patient with nasopharyngeal non- Hodgkin’s lymphoma.  J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1998;35(3):177-8.

A2. Berker N, Soykan E, Elgin U, Özkan SS.  Phacoemulsification cataract extraction and intraocular lens implantation in patients with Behçet’s disease. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2004;35(3):215-8.

A3. Elgin U, Berker N, Batman A.  Incidence of secondary glaucoma in Behçet’s disease.  J Glaucoma. 2004;13(6):441-4.

A4. Elgin U, Batman A, Berker N, Ilhan B.  The comparison of eyelash lengthening   effect of latanoprost in adults and children. Eur J Ophthalmol. 2006;16(2):247-50.

A5. Elgin U, Berker N, Batman A, Simsek T, Cankaya B.  Trabeculectomy with mitomycin C combined with direct cauterization of peripheral iris in the management of neovascular glaucoma.  J Glaucoma. 2006;15(5):466-70.

A6. Elgin U, Berker N, Demiryurek D, Ilhan B, Batman A, Simsek T.  Multiple conjunctival lesions in a case of polyarteritis nodosa and familial Mediterranean fever.  Asian J Ophthalmol.2006;8:161-162.

A7. Simsek T, Mutluay AH, Elgin U, Gursel R, Batman A.  Glaucoma and increased central corneal thickness in apkakic and pseudophakic patients after congenital cataract surgery.  Br J Ophthalmol. 2006;90(9):1103-6.

A8. Berker N, Aslan O, Batman C, Elgin U, Ozkan SS.  Choroidal neovascular membrane in radiation retinopathy.  Clin Experiment Ophthalmol. 2006;34(6):625-6.

A9. Elgin U, Berker N, Batman A, Soykan E.  Trabeculectomy with mitomycin C in secondary glaucoma associated with Behçet’s Disease. J Glaucoma. 2007;16(1):68-72.

A10. Elgin U, Berker N, Batman A, Soykan E.  ND:YAG laser iridotomy in the management of secondary glaucoma associated with Behçet’s disease. Eur J Ophthalmol. 2007;17(2):191-5.

A11. Elgin U, Simsek T, Batman A.  The use of the Ex-Press miniature glaucoma implant in a case with Sturge-Weber syndrome.  J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2007;44(4):248-50.

A12. Elgin U, Berker N, Nalcacioglu P, Ucan N.  The nonsurgical management of intraorbital pencil without cranial or globe penetration. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2007;44(5):307-8.

A13. Elgin U, Eranil S, Simsek T, Batman A, Ozdamar Y, Ozkan SS.  Siderosis bulbi resulting from an unknown intraocular foreign body. J Trauma. 2008;65(4):942-3.

A14. Elgin U, Cankaya B, Batman A, Acaroglu G, Orhan G.  Comparison of optic disc topography between migrainous and normal subjects. Neuro-ophthalmology 2007;31(3):59-62.

A15. Berker N, Elgin U , Özdal P, Batman A, Soykan E, Özkan SS.  Topographic optic disc analysis by Heidelberg retinal tomograph in ocular Behçet’s disease.  Br J Ophthalmol. 2007;91(9):1199-201.

A16. Özdamar Y, Elgin U, Uçakhan Ö, Berker N, Zilelioğlu O.  A case of bilateral iris mamillations with unusual pupillary appearance and pseudo-ocular hypertension. Clin Exp Optom. 2007;90(6):471-3.

A17. Berker N , Elgin U, Özdamar Y, Acaroğlu G, Soykan E, Özkan SS.  Papillitis as the Initial Presentation of Behçet’s Disease. Neuro-ophthalmology 2007;31(3):63-67.

A18.  Cankaya AB, Elgin U, Batman A, Acaroglu G. Relationship between central corneal thickness and parameters of optic nerve head topography in healthy subjects.  Eur J Ophthalmol. 2008;18(1):32-8.

A19. Berker N, Alanay Y, Elgin U, Salancı VB, Simsek T, Akarsu N, Alikasifoğlu M. A new autosomal dominant Peters’ anomaly phenotype expanding the anterior segment dysgenesis spectrum. Acta Ophthalmol.2009;87(1):52-7.

A20. Elgin U, Berker N, Teke MY, Simsek T, Ozdal P. Unusual association of peripheral retinal ischemia-induced neovascular glaucoma and neorofibromatosis type-1. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2009;10:1-3. 2009 Aug 10:1-3. doi: 10.3928/01913913-20090701-02. [Epub ahead of print]

A21. Elgin U, Çankaya B, Şimşek T, Batman A. Comparison of optic disc topography between non-glaucomatous eyes of cases with juvenile diabetes mellitus and normal children. J Pediatr Ophthalmol Strabismus.2010;47(5):313-316.

A22. Elgin U, Teke MY, Ersoy M, Ersoy O, Sen E, Ozturk F. Unusual rapid resolution of post-trabeculectomy exudative retinal detachment with only topical corticosteroid therapy in a case of nanopthalmos. Retinal Cases and Brief Reports 011;5(2):117-119.

A23. Elgin U, Ozturk F, Sen E, Serdar K. Comparison of optic disc topography before and after anti-glaucoma treatment in juvenile glaucoma. Eur J Ophthalmol. 2010;20(5):907-10.

A24. Simsek T, Firat P, Çıtırık M, Ozdamar Y, Elgin U. Short-term effects of subconjunctival injections of 5-fluorouracil on conjunctival epithelium.

Cornea 2010;29(7):727-731.

A25. Elgin U, Sen E, Teke MY, Tirhis H, Ozturk F. Microtrauma-induced recurrent hyphema and secondary glaucoma associated with chronic acetylsalicylic acid use.

Int Ophthalmol. 2012;32(1):89-92.

A26. Sen E, Berker D, Elgin U, Tutuncu Y, Ozturk F, Guler S. Comparison of optic disc topography between the cases with Graves disease and normal subjects. J Glaucoma. 2012;21(9):586-9.

A27. Teke MY, Elgin U, Ozdal P, Ozturk F. Autofluorescence and Optical Coherence Tomography Findings in Optic Disc Pit Associated Maculopathy, Case Series. Int Ophthalmol. 2011;31(6):485-91.

A28.Çankaya AB, Elgin U. Comparison of the outcome of repeat trabeculectomy with adjunctive mitomycin C and initial trabeculectomy. Korean J Ophthalmol.2011;25(6):401-408.

A29. Teke MY,  Elgin U,  Sen E, Özdal P,  Öztürk F. Early Effects of Pars Plana Vitrectomy Combined with Intravitreal Gas Tamponade on Corneal Biomechanics. Ophthalmologica. 2013;229(3):137-41.

A30. Şimşek T, Çankaya AB, Elgin U. Comparison of needle revision with subconjunctival bevacizumab and 5-Fluorouracil injection of failed trabeculectomy blebs. J Ocul Pharmacol Ther. 2012;28(5):542-546.

A31. Teke MY, Özdal P, Batıoğlu F,  Elgin U, Öztürk F. Congenital simple hamartoma of retinal pigment epithelium: clinical and imaging findings. Case Rep Ophthalmol Med.2012;2012:654502.

A32. Teke MY,  Elgin U,  Sen E, Özdal P,  Öztürk F. Intravitreal silicone oil induced changes in corneal biomechanics. Int Ophthalmol. 2014;34(3):457-463.

A33. Teke MY, Balikoglu MY, Yuksekkaya P, Citirik M,  Elgin U, Özdal P, Yenigün Ş, Şen E, Öztürk F. Thirteen-Year Vitreoretinal Surgical Outcomes of 5,097 Cases from a Tertiary Referral Center in Turkey. Ophthalmologica 2013;230(4):186-94.

A34. Teke MY, Özdal P, Şen E, Elgin U, Yuksekkaya P, Öztürk F. Fundus autofluorescence imaging of patients with idiopathic macular hole.

Int J Ophthalmol. 2013;6(5):685-9.

A35. Şen E, Onaran Y, Yuksekkaya P, Elgin U, Öztürk F. Corneal biomechanical parameters during pregnancy. Eur J Ophthalmol 2014;24(3):314-9.

A36. Yazici A, Ozdal P, Yuksekkaya P, Elgin U, Teke MY, Sari E. Ophthalmic manifestations in familial Mediterranean fever: a case series of 6 patients. Eur J Ophthalmol. 2014;24(4):593-8.

A37. Yüksekaya P, Sen E, Gunaydın S, Elgin U. Decreased Retina Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Congenital Isolated Growth Hormone Deficiency. Eur J Ophthalmol 2014;24(6):873-8.

A38. Sen E, Tutuncu Y, Balikoglu-Yilmaz M, Elgin U, Berker D, Ozturk F, Guler S.    Corneal Biomechanical Properties Measured by the Ocular Response Analyzer in Acromegalic Patients. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2014;252(8):1283-8.

A39. Teke MY, Elgin U, Yuksekkaya P, Şen E, Özdal P, Öztürk F. Comparison of autofluorescence and optical coherence tomography findings in acute and chronic central serous chorioretinopathy. Int J Ophthalmol. 2014;7(2):350-4.

A40. Teke MY, Balikoglu-Yilmaz M, Yuksekkaya P, Citirik M, Elgin U, Kose T, Ozturk F. Surgical outcomes and incidence of retinal redetachment in cases with complicated retinal detachment after silicone oil removal: Univariate and multiple risk factor analysis. Retina 2014;34(10):1926-38.

A41. Citirik M, Berker N, Haksever H, Elgin U, Ustun H. Conjunctival impression cytology in non-proliferative and proliferative diabetic retinopathy. Int J Ophthalmol. 2014;7(2):321-5.

A42. Nalcacioglu-Yuksekkaya P, Sen E, Elgin U, Hocaoglu M, Ozturk F, Yilmaz SA, Kendirci HN, Cetinkaya S, Aycan Z. Corneal properties in children with congenital isolated growth hormone deficiency. Int J Ophthalmol. 2014;7(2):317-20.

A43. Sen E, Tutuncu Y, Elgin U, Balikoglu-Yilmaz M, Berker D, Aksakal FN, Ozturk F, Guler S. Comparing acromegalic patients to healthy controls with respect to intraocular pressure, central corneal thickness, and optic disc topography findings. Indian J Ophthalmol. 2014;62(8):841-5.

A44. Elgin U, Çıtırık M, Haksever H, Sen E, Öztürk F, Üstün H.  Comparison of conjunctival impression cytology in primary open-angle glaucoma, ocular hypertension and normal subjects. International Eye Science 2015;15(5):745-749.

A45. Sen E, Ozdal P, Balikoglu-Yilmaz M, Nalcacioglu Yuksekkaya P, Elgin U, Tirhiş MH, Ozturk F. Are There Any Changes in Corneal Biomechanics and Central Corneal Thickness in Fuchs’ Uveitis? Ocul Immunol Inflamm. 2015;24(5):561-567.

A46. Ergan E, Ozturk F, Beyazyıldız E, Elgin U, Cankaya AB, Celik T. Oxidant/antioxidant balance in the aqueous humor of patients with glaucoma. Int J Ophthalmol. 2016 18;9(2):249-52.

A47. Eraslan N, Elgin U, Şen E, Yılmazbaş P. Effect of surgical skill on surgically – induced astigmatism in cataract surgery. International Eye Science 2015;15(5):1672-5123.

A48. Omay E, Elgin U, Şen E, Yılmazbaş P. The early effects of intravitreal anti

vascular endothelial growth factor agents on intraocular pressure and central corneal

thickness. Int Ophthalmol  2016;36(5):665-70.

A49. Uzel MU, Elgin U, Şen E, Keskin M, Sağnak E, Aycan Z. Comparison of Anterior Segment Parameters of Juvenile Diabetes Mellitus Cases and Normal Children. Eur J Ophthalmol. 2016;26(6):618-622.

A50.  Cankurtaran V, Tekin K, Şimşek M, Elgin U, Yılmazbaş P. Interocular Comparison of Anterior and Posterior Segment Findings and Laterality in Hyperopic Anisometropia. Eye & Contact Lens 2018;44(1):29-34

A51. Sen E, Inanc M, Elgin U, Yilmazbas P. Comparison of anterior segment measurements with LenStar and Pentacam in patients with newly diagnosed glaucoma. Int Ophthalmol.  2018;38(1):171-174.

A52. Berker N, Sen E, Elgin U, Atilgan CU, Dursun E, Yilmazbas P. Analysis of clinical features and visual outcomes of pars planitis. Int Ophthalmol. 2018 Apr;38(2):727-736.

A53.Tamçelik N, İzgi B, Temel A, Yildirim N, Ozcan A, Yuksel N, Elgin U, Altan C, Ozer, B. Prospective, non-interventional, multicenter study of the intraocular pressure-lowering effects of prostaglandin analog/prostamide-containing therapies in previously treated patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension. Clinical Ophthalmology 2017:11 723–731.

A54. Dogan M, Elgin U, Sen E, Tekin K, Yilmazbas P. Comparison of anterior segment parameters and axial lengths of myopic, emmetropic, and hyperopic children. Int Ophthalmol. 2019;39(2):335-340.

A55. Uzel MM, Elgin U, Boral B, Çiçek M, Sen E, Şener B, Yilmazbas P. The Effect of Trabeculectomy on Serum Brain Derived  Neurotrophic Factor Levels in Primary Open-Angle Glaucoma. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2018;256(6):1173-1178.

A56. Elgin U, Sen E, Çolak S, Yılmazbas P.  Initial trabeculectomy with 5-fluorouracil with or without subconjunctival bevacizumab in the management of pseudoexfoliation glaucoma. Int Ophthalmol. 2019;39(6):1211-1217

A57. Sen E, Celik S, Inanc M, Elgin U, Ozyurt B, Yılmazbas P. Seasonal distribution of ocular conditions treated at the emergency room: a 1-year prospective study. Arq Bras Oftalmol. 2018 Apr;81(2):116-119.

A58. Kaygisiz M, Elgin U, Tekin K, Sen E, Yilmazbas P. Comparison of anterior segment parameters in patients with pseudoexfoliation glaucoma, patients with pseudoexfoliation syndrome, and normal subjects. Arq Bras Oftalmol. 2018 Apr;81(2):110-115.

A59. Eraslan N, Elgin U, Şen E, Kilic A, Yilmazbas P. Comparison of total/active ghrelin levels in primary open angle glaucoma, pseudoexfoliation glaucoma and pseudoexfoliation syndrome.  Int J Ophthalmol. 2018 ;11(5):823-827.

A60. Şimşek M, Elgin U, Uzel MM, Sen E, Yilmazbas P. Stabilization time of anterior segment parameters after trabeculectomy surgery. Eye Contact Lens. 2018;44 Suppl 2:S396-S399

A61. Ozates S, Elgin KU, Yilmaz NS, Demirel OO, Sen E, Yilmazbas P.

Evaluation of oxidative stress in pseudo-exfoliative glaucoma patients treated with and without topical coenzyme Q10 and vitamin E.  Eur J Ophthalmol. 2019;29(2):196-201

A62. Erol OY, Ozgonul C, Elgin U, Helvacıoglu F, Zilelioglu O. Electron microscopic investigation of anterior lens capsule and epithelium in patients with diabetes mellitus. Int J Clin Med, 2018, 9, 778-786.

A63. Tekin K, İnanc M, Elgin U. Monitoring and management of the patient with pseudoexfoliation syndrome: current perspectives. Clinical Ophthalmology 2019;13:453-464.

A64. Sen E, Inanc M, Elgin U. The Effect of Topical Latanoprost on Corneal Clarity; 1-Year Prospective Study. Cutan Ocul Toxicol. 2019;38(3):253-257.

A65. Elgin U, Şen E, Uzel M, Yılmazbaş P. Comparison of Refractive Status and Anterior Segment Parameters of Juvenile Open-Angle Glaucoma and Normal Subjects  Turk J Ophthalmol. 2018 48(6):295-298.

A66. Gulpamuk B, Elgin U, Sen E, Yilmazbas P, Neselioglu S, Erel O. Evaluation of dynamic thiol-disulfide homeostasis in glaucoma patients and the correlation with retinal nerve fiber layer analysis. Eur J Ophthalmol. 2020;30(4):690-699.

A67. Ozates S, Simsek M, Elgin U, Keskin M, Aycan Z. Early visual field changes in patients with type 1 diabetes mellitus.  Eur J Ophthalmol. 2020;30(6):1467-1472.

A68. Elgin U, Sen E, Ozdemir K, Ozdal P. Berker N. The outcome of initial mitomycin C-augmented trabeculectomy with subconjunctival bevacizumab in the management of secondary glaucoma associated with Fuchs heterochromic iridocyclitis. Int Ophthalmol. 2020;40(4):795-802.
A69: Ozates S, Derinkuyu BE, Elgin U, Keskin M, Sahin NM, Aycan Z. Early Ophthalmic Artery Blood Flow Parameter Changes in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus.Beyoglu Eye J. 2020;5(1):17-21.

A70. Keleş A, Şen E, Elgin U. Evaluation of biometric parameters in phacomorphic glaucoma and mature cataracts. Eur J Ophthalmol. 2021;31(3):1101-1106.

A71. Simsek M, Kocer AM, Cevik S, Sen E, Elgin U. Evaluation of the optic nerve head vessel density in the patients with asymmetric pseudoexfoliative glaucoma: an OCT angiography study.  Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2020;258(7):1493-1501.

A72. Simsek M, Özdal MP, Cankurtaran M, Özdemir HB, Elgin U. Analysis of Corneal Densitometry and Endothelial Cell Function in Fuchs Uveitis Syndrome. Eye & Contact Lens 2020;00: 1–7.

A73. Dulger SC, Elgin U, Sen E. The Epidemiological Evaluation of Ocular Penetrating or Blunt Trauma Cases Applied to Emergency Room of an Eye Hospital. Clinical and Experimental Ocular Trauma and Infection 2020; 2(1): 15-19.

A74. Kara C, Sen E, Elgin U, Serdar K, Yilmazbas P. Does the Intraocular Pressure-Lowering Effect of Prostaglandin Analogues Continue Over the Long Term? Int Ophthalmol  2017;37(3):619-626.

A75. Tekeli O, Elgin U, Takmaz T, Ekşioğlu Ü, Baş Z, Yarangümeli A, Karakurt A, Evren Kemer Ö, Mumcuoğlu T, Aktaş Z, Akman A, Bayer A. Characteristics of uveitic glaucoma in Turkish patients. Eur J Ophthalmol. 2021;31(4):1836-1843.

A76. Simsek M, Inam O, Sen E, Elgin U. Peripapillary and macular choroidal vascularity index in patients with clinically unilateral pseudoexfoliation syndrome. Eye (Lond). 2021 ;35(6):1712-1720.

A77. Yavrum F, Elgin U, Kocer ZA, Fidanci V, Sen E. Evaluation of aqueous humor and serum clusterin levels in patients with glaucoma. BMC Ophthalmology BMC Ophthalmol

2021;21(1):25.

A78. Gungor SS, Akman A, Bayer A, Elgin U, Tekeli O, Takmaz T, Eksioglu U, Yarangumeli A, Mumcuoglu T, Aktas Z, Karabulut A, Kemer OE. The characteristics of pseudoexfoliation glaucoma in Ankara, the capital of Turkey. Eur Eye Res 2021;1(1):6–12.

A79. Sen E, Elgin U, Ozen O, Bayrak FG. The efficacy and safety of trehalose in

primary trabeculectomy with mitomycin C: A report of early findings. Clinical Ophthalmology 2021:15 2301–2306.

A80. Simsek M, Inam O, Sen E, Elgin U. Analysis of the choroidal vascularity in asymmetric pseudoexfoliative glaucoma using optical coherence tomography-based image binarization. Eye (Lond). 2022;36(8):1615-1622.

A81. Hondur G, Sen E, Bayraktar S, Ozkoyuncu Kocabas D, Elgin U, Tezel G. Evaluation of the segmented inner retinal layers in exfoliation glaucoma.

Int Ophthalmol. 2022 Nov 23. doi: 10.1007/s10792-022-02583-0. Online ahead of print. 


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Elgin U, Polat S, Batman A, Can C, Ilhan B, Gursel R, Çankaya B.  The effect of latanoprost applied once daily on central corneal pachymetry.  XIII: Congress of the European Society of Ophthalmology, İstanbul, Turkey, 2001.

B2. Elgin U, Batman A, Berker N, Soykan E, Zilelioğlu O.  Incidence of secondary glaucoma in Behçet’s Disease.  4th International Glaucoma Symposium, Barcelona, Spain, 2003.

B3. Şimşek T, Batman A, Elgin U, Alper M, Zilelioğlu O.  Comparison of topical latanoprost 0.005% and brimonidine 0.2% eye drops in the adjunctive treatment of patients with open angle glaucoma.  4th International Glaucoma Symposium, Barcelona, Spain, 2003.

B4. Batman A, Şimşek T, Elgin U, Zilelioğlu O.  Clinical features and treatment results in patients with Sturge-Weber syndrome.  5th International Glaucoma Symposium, Cape Town, South Africa, 2005.

B5. Elgin U, Batman A, Şimşek T, Ozdal P, Berker N.  The effect of posterior subtenon injection of corticosteroids on intraocular pressure in cases with chronic uveitis.  World Glaucoma Congress, Vienna, Austria, 2005.

B6. Şimşek T, Soykan E, Elgin U, Özkan SS, Batman A, Zilelioğlu O.  Effect of intravitreal triamcinolone acetonide on intraocular pressure.  World Glaucoma Congress, Vienna, Austria, 2005.

B7. Elgin U, Demiryurek D, Berker N, Ilhan B, Şimşek T, Batman A, Bayramoglu A, Tuccar E.   Subconjunctival nodular lesions, glaucoma and intracranial mass in a patient with polyarteritis nodosa and familial Mediterranean fever.  8th Congress of the European Association of Clinical Anatomy, Palermo, Italy, 2005.

B8. Alanay Y, Berker N, Elgin U, Salancı BV, Akarsu NA, Alikasifoğlu M.  Autosomal dominant Peters’ anomaly with microcornea lacking cataract or glaucoma in a five-generational family.  55th American Society of Human Genetics, Salt Lake City, USA, 2005.

B9. Elgin U, Berker N, Batman A Şimşek T, Çankaya B, Soykan E.  Diode laser cyclophotocoagulation in the management of refractory glaucoma associated with chronic uveitis. 6th International Glaucoma Symposium, Athens, Greece, 2007.

B10. Batman A Şimşek T, Elgin U.  Intraocular pressure elevation secondary to non penetrating blunt ocular trauma. 6th International Glaucoma Symposium, Athens, Greece, 2007.

B11. Şimşek T, Fırat P, Çıtırık M, Batman A,  Elgin U. Impression cytology of the conjunctival epithelium after subconjunctival injections of 5-fluorouracil for failed filtering blebs. 6th International Glaucoma Symposium, Athens, Greece, 2007.

B12.  Elgin U, Şimşek T, Batman A, Ozturk F. Medical and surgical management of secondary glaucoma associated with Sturge-Weber syndrome in juvenile cases.  World Glaucoma Congress, Boston, USA, 2009.

B13.  Ozturk F, Elgin U, Sen E, Tuna T. Comparison of optic disc topography before and after anti-glaucoma treatment in juvenile glaucoma. World Glaucoma Congress, Boston, USA, 2009.

B14. Şimşek T, Çankaya B, Elgin U, Orhan I, Köklü G, Altıntaş A. Additive effect of brimonidine to patients with primary open-angle glaucoma taking fixed combination of timolol maleate-dorzolamide versus fiwed combinattion of timolao maleate-latanoprost. World Glaucoma Congress, Boston, USA, 2009.

B15. Ozdamar Y, Ozogul C, Elgin U, Acaroglu G, Helvacioglu F, Zilelioglu O. Histopathologic Investigation of Anterior Lens Capsule Investigation of Anterior Lens Capsule. ARVO, The Association for Research in Vision and Ophthalmology, Florida, USA, 2010.

B16. Elgin U, Ozturk F, Citirik M, Haksever H, Serdar K, Sen E, Üstün H, Özal H. Comparison of conjunctival impression cytology in primary open-angle glaucoma, ocular
hypertension and normal subjects. 9th European Glaucoma Symposium, Madrid, Spain, 2010.

B17. Ozturk F, Elgin U, Sen E, Aksoy E, Dulgeroğlu D, Aksoy O.  Comparison of optic disc topography between non-glaucomatous cases with rheumatoid arthritis and normal subjects. 9th European Glaucoma Symposium, Madrid, Spain, 2010.

B18. Sen E, Berker D, Elgin U, Tütüncü Y, Özal H, Güler F, Ozturk F. Comparison of optic disc topography between Graves’ diseases and normal subjects. 9th European Glaucoma Symposium, Madrid, Spain, 2010.

B19. Elgin U, Sen E, Ozdal P, Hocaoglu M, Ersoy M, Ozturk F. Comparison of corneal biomechanical parameters of cases with Behçet’s disease and normal subjects. World Glaucoma Congress, Paris, France, 2011.

B20. Öztürk F, Hocaoğlu M, Şen E, Tırhış H, Özal H, Elgin U. Assessing the relationship between corneal biomechanichal properties and corneal curvature, axial lenght, central corneal thickness and refractive errors in the healthy subjects. World Glaucoma Congress, Paris, France, 2011.

B21. Elgin U, Teke MY, Şen E, Ozdal P, Ozturk F. Early effects of pars plana vitrectomy combined with intravitreal gas tamponade on intraocular pressure and corneal biomechanics. 10th European Glaucoma Symposium, Kopenhagen, Danmark, 2012.

B22. Elgin U, Şen E, Şimşek T, Öztürk F. The efficiency of the treatment of secondary glaucoma associated witg Sturge-Weber syndrome in children. Today and future glaucoma symposium, St Petersburg, Russia, 2013.

B23. Tuna T, Elgin U, Şen E, Özal H, Öztürk F. Does every patient on medicines have glaucoma really? Today and future glaucoma symposium, St Petersburg, Russia, 2013.

B24. Elgin U, Teke MY, Sen E, Özdal P, Öztürk F. Intravitreal silicone oil induced changes in corneal biomechanics. World Glaucoma Congress, Vancouver, Canada, 2013.

B25. Öztürk F, Elgin U, Yuksekkaya P, Şen E. The Demographic and Clinical Properties of Retinal Vascular Occlusion Cases with Glaucoma. World Glaucoma Congress, Vancouver, Canada, 2013.

B26. Simsek T, Elgin U, Öztürk F. Comparison of Ahmed valve and suprachoroidal silicon tube implantation after anterior chamer injection of bevacizumab in patients with neovascular glaucoma. World Glaucoma Congress, Vancouver, Canada, 2013.

B27. Tuna T, Citirik M, Elgin U, Şen E, Öztürk F. The efficacy of brimonidine 0,2% on intraocular pressure following ND:YAG laser posterior capsulotomy World Glaucoma Congress, Vancouver, Canada, 2013.

B28. Elgin U, Şen E, Şimşek M. Öztürk F. Comparison of the anterior segment parameters of the two eyes in cases with asymmetric primary open-angle glaucoma or ocular hypertension. European Glaucoma Symposium, Nice, France, 2014.

B29. Sen E, Kara C, Elgin U, Yılmazbaş P. The long-term effects of prostaglandin anologs on intraocular pressure reduction. European Glaucoma Symposium, Nice, France, 2014.

B30. Elgin U, Şen E, Şimşek T, Tekin K, Yılmazbaş P. The effect of cataract surgery on anterior segment parameters measured by optical biometry in primary open-angle glaucoma and pseudoexfoliation glaucoma. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, London, England, 2014.

B31. Sen E, Elgin U, Yılmazbaş P.  The effects of prostaglandine analogs on ocular biometry parameters. World Glaucoma Congress, Hon Kong, China, 2015.

B32. Elgin U, Sen E, Yılmazbaş P. The effects of trabeculectomy on anterior segment parameters measured by optical biometry in primary open-angle glaucoma and pseudoexfoliation glaucoma. World Glaucoma Congress, Hon Kong, China, 2015.

B33. Elgin U, Sen E, Yılmazbaş P. The effect of cataract surgery on intraocular pressure and central corneal thickness in primary angle-closure glaucoma. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, Barcelona, Spain, 2015.

B34. Ozdal P, Elgin U, Teke M, Kocak Altintas A, Ozdamar Erol Y.  An atypical case of CMV retinitis causing central retinal artery and vein occlusion and neovascular glaucoma in an immunocompetent patient. 15th Euretina Congress, Nice, France, 2015.

B35. Mumcuoglu T, Yarangumeli A, Karakurt A, Bayer A, Kemer ÖE, Elgin E. Blindness due to glaucoma at the tertiary ophthalmic centers in Ankara. European Glaucoma Symposium, Prague, Czech Republic 2016.

B36. Bayer A, Elgin U, Tekeli O, Takmaz T, Eksioglu Ü, Yarangümeli A, Mumcuoglu T, Aktas Z, Güngör SG, Karakurt A, Kemer ÖE, Akman A. Glaucoma profile at the tertiary ophthalmic centers in Ankara. European Glaucoma Symposium, Prague, Czech Republic 2016.

B37. Tekeli O, Bayer A, Elgin U, Kemer ÖE, Takmaz T, Karakurt A, Aktaş Z. Characteristics of uveitic glaucoma in Turkish patients. European Glaucoma Symposium, Prague, Czech Republic 2016.

B38. Şen E, Inanc M, Elgin U. Comparison of anterior segment measurements with Lenstar and Pentacam in patients using prostoglandine analogues.  European Glaucoma Symposium, Prague, Czech Republic 2016.

B39. Elgin U, Aktaş Z, Ekşioğlu Ü, Akman A, Gürel S, Takmaz T. The demographic and clinical specialties of neovascular glaucoma cases in tertiary ophthalmic centers in Ankara. European Glaucoma Symposium, Prague, Czech Republic 2016.

B40. Elgin U, Şen E, Uzel M, Yılmazbaş P. Comparison of refractive status and anterior segment parameters of juvenile open-angle glaucoma and normal subjects. World Glaucoma Congress, Helsinki, Finland, 2017.

B41. Şen E, Merve İnanç Elgin U. Effect of prostaglandin anologs on Corneal clarity. World Glaucoma Congress, Helsinki, Finland, 2017.

B42. Elgin U, Şen E, Çolak S, Yılmazbaş P. Initial trabeculectomy with 5-fluorouracil with or without subconjunctival bevacizumab in the management of pseudoexfoliation glaucoma. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, Lizbon, Portugal, 2017.

B43. Elgin U, Şen E, Çolak S, Yılmazbaş P. Comparison of mitomycin C-augmented trabeculectomy and Ex-Press miniature glaucoma device in the management of neovascular glaucoma. European Glaucoma Symposium, Florence, Italy 2018.

B44. Sen E, Ozkoyuncu D, Elgin U. Early refractive effect of cataract surgery in medically controlled glaucoma. European Glaucoma Symposium, Florence, Italy 2018.

B45. Elgin U, Sen E, Budakoglu O, Yildirim D, Yesilyaprak N. Laser Peripheral Iridotomy Induced Changes in Corneal Densitometry in Acute Primary Angle Closure Glaucoma Cases. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, Paris, France, 2019.

B46. Elgin U, Şimşek M, Sen E, Acar A. The comparison of corneal densitometry in primary open-angle glaucoma, pseudoexfoliation glaucoma and  ocular hypertension. 14th European Glaucoma Congress, 2020.

B47. Sen E, Elgin U, Ozen O, Bayrak G. The efficacy and safety of trehalose dua in  in primary trabeculectomy with mitomycin C: A report of early findings. 14th European Glaucoma Congress, 2020.


Kitap Bölümleri

C1. Elgin U. Oküler enfeksiyonlarda örnek alınması. 33. TOD Oftalmoloji kursu kitabı: 32-27, 2013

C2. Elgin U. Görme alanına genel bakış. Görme alanları: Muayene ve yorumlama. Editör: Prof.Dr  Oya Tekeli. :3-40, 2013

C3. Elgin U. Görme alanının önemi. Shields textbook of glaucoma Türkçe. Editör: Prof.Dr  Oya Tekeli. :92-120, 2014

C4. Elgin U. Tarayıcı lazer polarimetre 36. TOD Oftalmoloji kursu kitabı: 59-64, 2016

C5. Elgin U. Minimal invazif glokom cerrahisi: Ab interno trabekülektomi. Glokomda cerrahi yenilikler Editör: Doç.Dr. Zeynep Aktaş, Doç. Dr. Sinan Sarıcaoğlu:175-186, 2017

C6. Elgin U. Steroid glokomu. Glokom temel kavramlar ve yenilikler Editörler: Özcan Ocakoğlu, Atilla Bayer, Ufuk Elgin. Anadolu Tıp kitapevi. Sertifika no: 17351 ISBN: 978-605-80205-3-5, sayfa: 195-200, 2021

C7. Editörlük: Glokom temel kavramlar ve yenilikler Editörler: Özcan Ocakoğlu, Atilla Bayer, Ufuk Elgin. Anadolu Tıp kitapevi. Sertifika no: 17351 ISBN: 978-605-80205-3-5

C8. Elgin U. Travmatik glokom ve oküler hipotoni. 295-305. OKÜLER TRAVMATOLOJİ VE MEDİKOLEGAL OFTALMOLOJİ: GÜNCEL TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI EDİTÖR: Dr. Mehmet ÇITIRIK Yayına Hazırlayan : Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları Grafik Tasarım : Yasin VARIŞLI (yasinvar@gmail.com) Baskı Tarihi : 2020, Ankara Baskı : 1. baskı ISBN: 978-605-61013-5-9

C9. ElginU. Mantar enfeksiyonlarında mikrobiyolojik inceleme. 49-53. Oküler Enfeksiyonlar Güncel Tanı ve Tedavi. Editörler: Ulviye Yiğit, Erdal Yüzbaşıoğlu. ISBN: 978-605-61013-7-3 Yayına Hazırlayan: Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları Grafik Tasarım: Seher ŞENGÜL (sehersengul2019@gmail.com) Baskı Tarihi: 2021, Ankara

C10. Elgin U. Travmatik olgularda katarakt cerrahisi. 40. TOD Oftalmoloji kursu kitabı: 140-144, 2021

C11. Elgin U. Blebitis ve bleb ile bağlantılı endoftalmi


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Eldem B, İlhan B, Elgin U, Saraçbaşı O. Yırtıklı retina dekolmanı hastalarının klinik özellikleri ve tedavi sonuçları.  Retina-Vitreus 1998;6:22-31.

D2. Berker N, Batman A, Elgin U, Zilelioğlu O.  Uzun süreli beta blokör kullanan glokomlu hastalarda %1’lik aproklonidinin etkisi.  Medical Network Oftalmoloji 2000;7: 352-354.

D3. Batman A, Elgin U, Berker N, Gürsel R, Zilelioğlu O.  Üveitte sekonder glokom insidansı. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2001;31:670-672.

D4. Elgin U, Mutluay A, Çankaya B.  Çocukluk çağında sekonder arka kamara lensi implantasyonunun uzun dönem sonuçları.  Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002;32:687-691.

D5. Elgin U, İlhan B, Batman A, Gürsel R, Çankaya B, Zilelioğlu O.  Oküler hipertansiyonlu olgularda betaksolol kullanımının, glokomatöz görme alanı defektlerini önlemedeki etkisi.  Medical Network Oftalmoloji 2002;9:24-25.

D6. Elgin U, İlhan B, Batman A, Gürsel R, Çankaya B, Zilelioğlu O.  Primer açık açılı glokomda, akşam veya sabah tek doz uygulanan latanoprostun göz içi basıncına etkisisin, timolol maleat ile karşılaştırılması.  Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003;33:260-264.

D7. Elgin U, Batman A, Çankaya B.  Travmatik glokom olgularımız.  Medical Network Oftalmoloji 2004;11:214-216.

D8. Alper M, Acaroğlu G, Özdamar Y, Elgin U, Zilelioğlu O, Tırhış H.  Distiroid orbitopatide klinik aktivite ve göz içi basıncı değerlerinin ilişkisi.  Medical Network Oftalmoloji 2004;11:217-221.

D9. Elgin U, Acaroğlu G, İleri D, Can Ç, Polat S.  Normotensif glokomlu olgularda santral korneal kalınlık ölçümleri.  Medical Network Oftalmoloji 2004;11:273-274.

D10. Elgin U, İlhan B, Tırhış H,  Batman A, Mutluay A.  Erken dönem primer açık açılı glokom olgularında stereopsis.  Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2005;14:36-39.

D11. Elgin U, Batman A, İlhan B, Çankaya B.  Terminal glokom olgularında, Ex-Press implantın göz içi basıncını düşürmedeki etkisi.  Medical Network Oftalmoloji 2005;12:292-294.

D12. Elgin U, Batman A, Şimşek T.  Pigmenter glokom olgularımız.  Medical Network Oftalmoloji 2005;12:208-210.

D13. Elgin U, Batman A, Zilelioğlu O.  Açık açılı ve dar açılı glokom olgularında, aksiyel uzunluk ve kırma kusuru değerlerinin karşılaştırılması.  Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2005;14:167-172.

D14. Şimşek T, Tırhış H, Elgin U, Batman A, Alper M, Zilelioğlu O.  Timolol maleat-dorzolamid sabit kombinasyonu kullanan primer açık açılı glokomlu olgularda 0.2% brimonidin ve 0.005% latanoprost’un aditif etkinliğinin karşılaştırılması.  Türk Oftalmoloji Gazetesi 2005;35:412-419.

D15. Şimşek T, Elgin U, Batman A, Zilelioğlu O. Topikal veya oral kullanılan non steroid antiinflamatuar ilaçların latanoprostun göziçi basıncını düşürmesi üzerine olan etkileri.  Türk Oftalmoloji Gazetesi 2006;3:264-268.

D16. Şimsek T, Batman A, Elgin U, Zilelioğlu O.  Primer açık açılı glokom tedavisinde bimatoprost ve latanoprostun aditif etkileri.  Glokom- Katarakt 2006;1:189-192.

D17. Elgin U, Berker N, Özdal P, Şimsek T, Batman A, Soykan E.  Kronik üveitlerde, arka subtenon steroid enjeksiyonunun göz içi basıncına etkisi.  Glokom- Katarakt 2006; 1:275-278.

D18. Şimsek T, Özdamar Y, Batman A, Elgin U, Karakaya J, Zilelioğlu O.  Trabekülektomi sonrası gelişen bleb yetmezlikleride konjonktiva allı düşük doz 5-Florourasil enjeksiyonu sonuçları ve sonuca etki eden faktörlerin değerlendirilmesi.  Glokom- Katarakt 2006;1:261-266.

D19. Elgin U, Batman A, Zilelioğlu O. Primer açık açılı glokom olgularında sistemik damar hastalıkları görülme sıklığının, normal bireylerle karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2006;15:40-44.

D20. Elgin U, Batman A, Zilelioğlu O. Trabekülektominin, açık açılı glokom olgularında katarakt gelişimine etkisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2006;15:35-39.

D21. Şimşek T, Soykan E, Elgin U, Tırhış T, Özkan SS, Batman A, Zilelioğlu O. İntravitreal triamsinolon asetonidin, göz içi basıncına olan etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2006;36:411-415.  

D22. Şimşek T, Elgin U, Batman A, Eranıl S, Polat S, Zilelioğlu O.  Herpetik göz hastalığına ikincil glokomlu olguların klinik bulguları ve tedavi sonuçları.  Medical Network Oftalmoloji 2007;14:28-31.

D23. Çankaya AB, Elgin U, Şimsek T, Batman A.  Normal olgularda, sigara içiminin göz içi basıncına etkisi.  Glokom- Katarakt 2007;2:27-30.

D24. Çankaya B, Elgin U, Zilelioğlu O.  Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası, psödoeksfoliasyon sendromlu olguların merkezi kornea kalınlıklarının, normal bireylerle karşılaştırılması.  Glokom-Katarakt 2007;2:157-162.

D25. Çankaya B, Elgin U, Şimşek T, Batman A, İlhan B. Primer açık açılı glokom olgularında, latanoprostun oküler hipotansif etkisini değiştirebilecek klinik özelliklerin incelenmesi.  Glokom- Katarakt 2007;2:93-98.

D26. Elgin U, Biçer T, Akın O, Kabataş E, İlhan B, Şimşek T, Çankaya B, Batman A.  Psödoeksfoliatif glokom, psödoeksfoliatif sendrom ve normal olgularda, aköz humor endotelin-1 düzeylerinin kıyaslanması. Glokom-Katarakt 2008;3:43-46.

D27. Çankaya B,  Elgin U, Şimşek T, Batman A. Primer açık açılı glokom olgularında, latanoprost-timolol maleat sabit kombinasyonunun etkinliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Glokom-Katarakt 2008;3:77-82.

D28.  Çankaya B, Taşdemir G, Taşdemir S, Elgin U, Zilelioğlu O. Ciddi göz yaralanmalarındaki demografik özelliklerin ve risk faktörlerinin araştırılması. Medical Network Oftalmoloji 2008;15:125-130

D29. Berker N, Özdamar Y, Çankaya AB, Batman C, Elgin U, Özkan SS, Soykan E, Karakaya J. Diyabetik Retinopatide Heidelberg Retinal Tomografi ile Optik Disk Analizi.    J of Retina-Vitreus 2008;16:107-111.

D30. Çıtırık M, Songur MS, Berker N, Elgin U, Özkan SS, Zilelioğlu O. Vogt-Koyanagi-Harada sendromlu olgularımızda klinik özellikler ve prognoz. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2009;39:70-75.

D31. Şen E, Yazıcı A, Altınok A, Aksakal FN, Tuna T, Elgin U, Köklü G. Glokom ve oküler hipertansiyonda merkezi kornea kalınlığı ve merkezi kornea kalınlığını etkileyen faktörler. Glokom-Katarakt 2009;4:79-83.

D32.  Yüksekkaya P, Şen E, Aksakal N, Tuna T, Özal H, Elgin U, Öztürk F. Glokom tedavisinde prostaglandin anologlarının merkezi kornea kalınlığına etkileri. Glokom-Katarakt 2009;4:162-167.

D33. Şimşek T, Acaroğlu G, Çıtırık M, Elgin U, Çankaya B, Kabataş N. Tiroid orbitopatiye ikincil glokomun görülme sıklığı ve risk faktörleri. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2009;39:386-391.  

D34. Özdamar Y, Berker N, Elgin U, Ekmen R, Özkan SS, Karakaya J.

Behçet ve Behçet olmayan üveitlerin etiyolojik ve demografik özellikleri.
Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2010;19:94-98.

D35. Şen E, Kara C, Elgin U, Öncül H, Özal H, Öztürk F. Aile öyküsü olan ve olmayan glokomlu olguların, optik disk topografilerinin karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2010;40:205-208.

D36. Elgin U. Oküler cerrahiler için antibiyotik profilaksisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2011;41:330-338.

D.37. Elgin U, Şen E, Dülgeroğlu D, Kara C, Aksoy E, Öztürk F. Romatoid artrit  olgularında optik sinir başı topografi bulgularının, normal bireylerle kıyaslanması. 

Glokom-Katarakt 2011;6:119-123.

D.38. Elgin U, Şen E, Tırhış H, Serdar K, Öztürk F. Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliatif glokomda, mitomisin C’li trabekülektominin maküler kalınlık üzerine olan etkisinin kıyaslanması. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2012;42:11-20.

D.39. Teke MY, Özdal P, U. Elgin, Öztürk F. Subfoveal sıvı perflorokarbon birikimi. Retina Vitreus 2011;19:38-40.

D40. Elgin U. Glokomda nöron koruyucu tedavi. Glokom-Katarakt 2011;6:90-96.

D41. Sen E,  Elgin U,  Koç F,  Öztürk F. An 1.5 Centimeters-long Unknown Subconjunctival Grass Inflorescence Misdiagnosed As Relapsing Conjunctivitis For 1 Year. Turk J Pediatr.2011;53:699-701.

D42. Elgin U, Şen E, Hocaoğlu M, Ersoy M, Öztürk F.Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliatif glokomda, mitomisin C’li trabekülektominin korneal histerezis üzerine olan etkisinin kıyaslanması. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2012;6:429-433.

D43. Şen E, Özdal P, Elgin U, Öztürk F.   Üveite sekonder göz içi basınç yükselmeleri. Glokom-Katarakt 2012;7:113-117.

D44. Teke MY, Şen E, U. Elgin, Özdal P, Öztürk F. Akut santral seröz koryoretinopati olgularında, vasküler endotelyal büyüme faktörü inhibitör tedavisinin etkinliği. Retina Vitreus 2012;20:111-116.

D45. Teke MY, Şen E, U. Elgin, Özdal P, Öztürk F. Epiretinal membran cerrahisi uygulanan hastalarda görsel prognozu etkileyen faktörler. Retina Vitreus 2012;20:99-104.

D46. Teke MY, Elgin U, Ozdal P, Ozturk F. Acute central retinal artery occlusion associated with intraocular silicone oil tamponade. Turkish Journal Ophthalmol 2012;42:238-240.

D47. Elgin U,  Sen E, Özdal P, Hocaoğlu M, Ersoy M, Öztürk F. Comparison of corneal biomechanical parameters of cases with Behçet’s disease and normal subjects. Glokom-Katarakt 2012;3:189-193.

D48. Elgin U. Oküler Enfeksiyonlarda Antibiyotik Kullanım Prensipleri: Subkonjonktival-intravitreal uygulamalar. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2012;5:120-4.

D49. Teke MY, Elgin U, Yüksekkaya P, Ozdal P, Şen E, Ozturk F. Transient cataract formation related with parsplana vitrectomy with gas tamponade. Glokom-Katarakt 2012;4:249-252.

D50. Teke MY, Elgin U, Dilli A, Ozdal P, Ozturk F. Tek taraflı fiksasyon bozukluğu İle seyreden peripapiller stafilom olgusu. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2012;42:397-399.

D51. Teke MY, Çelikay O, Yüksekkaya P, Şen E, Elgin U, Öztürk F. Aynı iş yerinde aynı iş aletiyle meydana gelen kaza ile iki farklı olguda yabancı cisim ile göz yaralanması. Retina-Vitreus 2013;21:127-130.

D52. Teke MY, Elgin U, Yüksekkaya P, Ozdal P, Şen E, Öztürk F. Retina ve retinal pigment epitelin kombine hamartomunun klinik ve optik koherens tomografideki karakteristik özellikleri. Türk oftalmoloji Dergisi 2013;43:353-57.

D53. Teke MY, Elgin U, Yüksekkaya P, Berker N, Ozdal P, Şen E, Öztürk F.  Optical Coherence Tomography Findings in Retained Subfoveal Perfluorocarbon Bubbles Retina-Vitreus 2014;22:55-60.

D54. Ozdal P, Yazıcı A, Elgin U, Öztürk F.Fuchs üveit sendromunda santral kornea kalınlığı. Türk oftalmoloji Dergisi. 2013;43:225-228.

D55. Elgin U. Diabet ve glokom epidemiyolojisi. Retina-Vitreus 2014;22 (Özel Sayı): 143-147.

D56. Şen E, Elgin U, Yüksekkaya P, Tırhış H, Aksakal NB, Teke MY, Öztürk F. Age-related changes in biomechanical parameters of the cornea and intraocular pressure in healthy Turkish population. Turk J Med Sci. 2014;44(4):687-90.

D57. Elgin U, Şen E, Şimşek M, Öztürk F. Asimetrik başlangıçlı primer açık açılı glokom ve oküler hipertansiyon olgularında her iki gözün ön segment parametrelerinin kıyaslanması. Glokom-Katarakt 2016;11:30-33.

D58. Elgin U. Glokomda akılcı ilaç kullanımı: Yan etkiler ve toksisite. Glokom Katarakt Dergisi 2016:Özel sayı:155-161.

D59. Şimşek T, Teberik K, Elgin U.  Primer açık açılı glokomlu olgularda santral kornea kalınlığı ile optik sinir başının topografik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Glokom-Katarakt 2016;11:13-18.

D60. Yılmaz MB, Şen E, Evren E, Elgin U, Yılmazbaş P. Canaliculitis awareness. Turk J Ophthalmol 2016;46:25-29.

D61. Elgin U, Şen E, Şimşek T, Tekin K, Yılmazbaş P. Early Postoperative Effects of Cataract Surgery on Anterior Segment Parameters in Primary Open-Angle Glaucoma and Pseudoexfoliation Glaucoma. Turk J Ophthalmol. 2016;46(3):95-98.

D62. Elgin U. Üveitik Glokom ve Güncel Tedavi Yaklaşımları. Glokom-Katarakt 2016;11:209-215.

D63. Elgin U, Şen E, Tokmak A, Yılmazbaş P. The Effects of Trabeculectomy on Anterior Segment Parameters Measured by Optical Biometry in Primary Open-angle Glaucoma and Pseudoexfoliation Glaucoma. Glokom-Katarakt 2017;12:123-128.

D64. Yılmazbaş P, Tırhış MH, Elgin KU, Keleş A, Şentürk YE. A Case Of Foreign Body Missed By Direct Imaging And Computed Tomography. Retina Vitreus 2017;25:296-299.

D65. Elgin U. Glokom tanı ve takibinde yapay zekâ. Glokom-Katarakt 2019; 14: 59-65.

D66. Elgin U, Şen E, Çolak S, Yılmazbaş P. Comparison of Mitomycin C-Augmented trabeculectomy and mitomycin C-augmented Ex-Press miniature device in

the management of neovascular glaucoma. Glokom-Katarakt 2019; 14: 145-149.

D67. Özdemir BH, Özen O, Yılmazbaş P, Elgin U. Retinitis pigmentoza ve primer açı kapanması glokomu: Olgu Sunumu. Glokom-Katarakt 2019; 14: 154-156.

D68. Özateş S, Şen E, Kızıltoprak H, Kılıç AO, Elgin U. Trabekülektomi cerrahisinde kullanılan antimetabolit ilaçların kornea endotel hasarına etkisinin değerlendirilmesi. Glokom-Katarakt 2019; 14: 212-216.

D69. Dursun E, Elgin U, Şen E, Cankurtaran M. Short-term effects of phacoemulsification surgery on corneal endothelium in cataract cases with

pseudoexfoliation syndrome. Glo-Kat 2020; 15: 106-112.

C70. Uzel MM, Elgin U, Şimşek M. The Effect of Exfoliation on Surgically Induced Astigmatism in Patients After Trabeculectomy. Glo-Kat 2020; 15: 231-235.

C71. KoçerAM,  Şimşek M, Güngör A, Elgin U. Investigation of the Acute Effects of Captopril Usage on Intraocular Pressure Before Cataract Surgery. Glo-Kat 2021; 16: 94-97

C72. Elgin U, Şen E, Şimşek M, Yeşilyaprak N, Yıldırım BD. Objective Evaluation of Corneal Clarity in Pigment Dispersion Syndrome and Pigmentary Glaucoma. Glo-Kat 2021; 16: 138-143

C73. Elgin U, Şen E, Şimşek M, Budakoğlu O, Yeşilyaprak N, Yıldırım BD. The Effect of Laser Peripheral Iridotomy on Corneal Transparency in Patients with Acute Primary Angle Closure Glaucoma. Glo-Kat 2021; 16: 138-143


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Beden Ü, Eldem B, İlhan B, Elgin U, Saraçbaşı O.  Yırtıklı retina dekolmanı hastalarının klinik özellikleri ve tedavi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 31. Ulusal Kongresi, Istanbul, 1997.

E2. Berker N, Batman A, Elgin U, Zilelioğlu O.  Uzun süreli beta blokör kullanan glokomlu hastalarda %1’lik aproklonidinin etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi, İzmir, 1999.

E3. Elgin U, Batman A, İlhan B, Zilelioğlu O. Primer açık açılı glokomda latanoprost ve timolol maleat monoterapisi sonuçları.  Türk Oftalmoloji Derneği 34. Ulusal Kongresi, Antalya, 2000.

E4. Batman A, Elgin U, Berker N, Soykan E.  Üveit olgularında sekonder glokom insidansı.  Türk Oftalmoloji Derneği 34. Ulusal Kongresi, Antalya, 2000.

E5. Elgin U, Batman A, Şimşek T, İlhan B, Berker N.  Terminal dönem glokom olgularında, optonol implantın göz içi basıncını düşürmedeki etkisi.  Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi, Istanbul, 2003.

E6. Elgin U, Berker N, Alanay Y.  Otozomal dominant Peters anomalisi.  Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi, Istanbul, 2003.

E7. Batman A, Elgin U, Vidinlisan S, Özkan SS.  Akondroplazili bir olguda primer açık açılı glokom.  Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi, Istanbul, 2003.

E8. Berker N, Acaroğlu G, Soykan E, Elgin U.  Goldenhar sendromu’nda konjenital fasial sinir paralizisi.  Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi, Istanbul, 2003.

E9. Elgin U, Batman A, Şimşek T, Berker N, Zilelioğlu O.  Neovasküler glokom olgularında, periferik iridektomi öncesinde irise doğrudan koterizasyon yapılan ve mitomisin C kullanılan trabekülektomi ameliyatının sonuçları.  Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, Antalya, 2005.

E10. Elgin U, Batman A, Şimşek T, Zilelioğlu O.  İnce avasküler kistik bleb ve komplikasyonlarının, risk faktörleri yönünden değerlendirilmesi ve tedavi yaklaşımları. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, Antalya, 2005.

E11. Şimşek T, Elgin U,  Batman A, Eranıl S, Polat S, Zilelioğlu O.  Herpetik keratoüveit veya herpetik üveite sekonder glokomda klinik bulgular ve tedavi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, Antalya, 2005.

E12. Mütevelli S, Berker N, Elgin U,  Soykan E, Özkan SS, Zilelioğlu O.  Behçet hastalığında retinal ven oklüzyonu insidansının belirlenmesi.  Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, Antalya, 2005.

E13. Elgin U, Şimşek T, Batman A, Çankaya AB.  Plazma ürik asit düzeyinin, trabekülektomi başarısına etkisi.  Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya, 2006.

E14. Elgin U, Şimşek T, Batman A, Çankaya AB.  Bir meme kanseri olgusunda, paclitaxel tedavisi sırasında gelişen göziçi basını artışı.  Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya, 2006.

E15. Çankaya AB, Elgin U, Şimşek T, Batman A.  Normal olgularda, sigara içiminin göz içi basıncına etkisi.  Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya, 2006.

E16. Çankaya AB, Elgin U, Batman A, Şimşek T, İlhan B.  Primer açık açılı glokom olgularında, latanoprost’un oküler hipotansif etkisini değiştirebilecek klinik özelliklerin incelenmesi.  Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya, 2006.

E17. Batman A, Elgin U, Şimşek T, Çankaya AB.  Progresif iris atrofisine sekonder iki glokom olgusu ve tedavi sonuçları.  Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya, 2006.

E18. Aktaş N, Batman A, Elgin U, Kabataş EU, Zilelioğlu O.  Travmatik hifema olgularında, klinik gözlem ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi.  Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya, 2006.  

E19. Şimşek T, Aktaş N, Acaroğlu G, Elgin U, Batman A, Zilelioğlu O.  Graves oftalmopatiye ikincil glokom görülme sıklığı ve risk faktörleri.  Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya, 2006.

E20. Berker N, Elgin U, Soykan E, Özkan SS.  Behçet hastalığında katarakt insidansı ve sekonder glokom ile birlikteliği.  Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya, 2006.

E21. Elgin U, Biçer T, Akın O, Kabataş E, İlhan B, Şimşek T, Batman A, Çankaya B.  Psödoeksfoliatif glokom, psödoeksfoliatif sendrom ve normal olgularda, aköz humor endotelin-1 düzeylerinin kıyaslanması.  Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.

E22. Şimşek T, Fırat P, Çıtırık M, Elgin U, Batman A, Çankaya B, Zilelioğlu O.  Bleb yetmezliği için uygulanan konjonktiva altı 5-Fluorourasil enjeksiyonu sonrası, konjonktiva epitelinin impresyon sitolojisi ile incelenmesi.  Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.

E23. Çankaya B, Elgin U, Batman A.  Topikal dorzolamid alan olgularda oral asetazalamid ilavesinin göz içi basıncı üzerindeki etkisinin araştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.

E24.  Berker N, Özdamar Y, Çankaya B, Batman C, Elgin U, Özkan SS, Soykan E, Karakaya J.  Diyabetik retinopatide, Heidelberg retinal tomografi ile optik sinir analizi. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.

E25.  Özdamar Y, Berker N, Elgin U, Soykan E, Özkan SS, Karakaya J.  Behçet ve non-Behçet üveitlerin etyolojik ve demografik özellikleri.  Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.

E26.  Çankaya B, Taşdemir S, Taşdemir G, Elgin U, Zilelioğlu O.  Hospitalize edilen olgularda ciddi göz yaralanmalarındaki demografik özelliklerin ve risk faktörlerinin araştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.

E27. Şimşek T, Teberik K, Elgin U, Çankaya AB, Teberik P, Batman A. Primer açık açılı glokomlu olgularda santral kornea kalınlığı ile optik sinir başının topografik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Antalya, 2008.

E28. Elgin U, Çıtırık M, Songur MS, Berker N, Soykan E, Özkan SS. Vogt-Koyanagi-Harada sendromlu olgularımızda klinik özellikler ve prognoz. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Antalya, 2008.

E29. Çankaya AB, Elgin U, Şimşek T, Batman A. Latanoprosta ilave edilen brinzolamid ve briminidin’in oküler hipotansif etkelerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Antalya, 2008.

E30. Özdamar Y, Çankaya AB, Gürlevik U, Özalp S, Elgin U, Aslan Ö, Özkan SS, Karakaya J. Diyabetes Mellitus ve santral kornea kalınlığı. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Antalya, 2008.

E31. Elgin U, Çıtırık M, Üstün H, Haksever H, Şen E, Serdar K, Özal H, Öztürk F.

Primer Açık Açılı Glokom, Psödoeksfoliatif glokom ve psödoeksfoliatif sendromlu olguların impresyon sitolojilerinin kıyaslanması. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Antalya, 2009

E32. Ersoy M, Elgin U, Teke YM, Şen E, Özal H, Öztürk F. Bir nanoftalmus olgusunda, trabekülektomi sonrası gelişen eksudatif retina dekolmanının, topikal kortikosteroidlerle hızlı rezorbsiyonu. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Antalya, 2009.

E33. Şen E, Kara C, Elgin U, Öncül H, Özal H, Öztürk F. Aile öyküsü olan ve olmayan glokomlu olguların, optik disk topografilerinin karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Antalya, 2009.

E34. Şen E, Tütüncü Y, Elgin U, Berker D, Özal H, Güler S, Öztürk F. Akromegali hastalarının göz içi basıncı, merkezi kornea kalınlığı ve optik disk toporafilerinin sağlıklı bireylerle karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 2009.

E35. Elgin U, Şen E, Tırhış H, Serdar K, Özal H, Öztürk F. Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliatif glokomlu olgularda, mitomisin C’li trabekülektominin, maküler kalınlık üzerine etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010.

E36. Elgin U, Şen E, Teke MY, Tırhış H, Özal H, Öztürk F. Kronik aspirin kullanımının yol açtığı, mikrotravma kökenli tekrarlayan hifemaya sekonder gelişen ileri glokom olgusu. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010.

E37. Şen E, Hocaoğlu M, Tırhış H, Akalın İ, Elgin U, Öztürk F. Sağlıklı bireylerde kornea biyomekaniği ve göz içi basıncının yaşla değişimi. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010.

E38. Kara C, Şen E, Ersoy M, Ergan E, Elgin U, Özal H, Öztürk F. Primer açık açılı glokom tedavisinde prostaglandin anologlarının uzun dönem etkinlikleri. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010.

E39. Elgin U, Şen E, Hocaoğlu M, Ersoy M, Özal H, Öztürk F. Primer Açık Açılı Glokom Ve Psödoeksfoliatif Glokomda, Mitomisin C’li Trabekülektominin Korneal Histeresis Üzerine Olan Etkisinin Kıyaslanması. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi, Kıbrıs, 2011.

E40. Elgin U, Şen E, Özal H, Öztürk F.Psödoeksfoliasyon Sendromu İle Birlikteliği Olan Ve Olmayan Oküler Hipertansiyon Olgularında, Merkezi Korneal Kalınlığın Kıyaslanması. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi, Kıbrıs, 2011.  

E41. Şen E, Tütüncü Y, Elgin U, Berker D, Öztürk F, Güler S. Akromegali Hastalarının Kornea Biyomekanik Özellikleri. TOD 45. Ulusal Kongresi, sayfa 238, 5-9 Ekim 2011, Girne- KKTC.

E42. Nalçacıoğlu P, Şen E, Hocaoğlu M, Elgin U, Öztürk F, Ağladıoğlu SY, Kendirci HNP, Çetinkaya S, Aycan Z. İzole Büyüme Hormonu Eksikliği Olan Çocuklarda Kornea Biyomekanik Özelliklerinin Araştırılması.  TOD 45. Ulusal Kongresi, sayfa 83, 5-9 Ekim 2011, Girne- KKTC.

E43. Özal H, Akalın İ, Öztürk F, Şen E, Elgin U, Koç F. Psödoeksfoliyatif Sendrom ve Psödoeksfoliyatif Glokom Olgularında Kornea Biyomekaniği. TOD 45. Ulusal Kongresi, sayfa 263, 5-9 Ekim 2011, Girne- KKTC.

E44. U. Elgin, E. Şen, F. Öztürk. Psödoeksfoliasyon Sendromu İle Birlikteliği Olan Ve Olmayan Oküler Hipertansiyon Olgularında, Merkezi Korneal Kalınlığın Kıyaslanması. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.

E45. U. Elgin, E Aksoy, E. Şen, F. Öztürk. 35 yaşında bir olguda tek taraflı ileri evre psödoeksfoliasyon glokomu. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.

E46. F Öztürk, H Tırhış, E Şen, U Elgin, MA Anayol. Primer açık açılı glokom hastalarında makuler koroid kalınlığı. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.

E47.E Şen, P Özdal, U Elgin, P Yüksekkaya, F Öztürk. Fuchs Üveitli Hastalarda Göz İçi Basıncı ve Kornea Biyomekaniği. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.

E48. F Öztürk, E Şen, U Elgin, P Yüksekkaya.  Glokomlu Olgularda Kanaloplasti Sonuçlarımız. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.

E49. U Elgin, E Şen, M Şimşek, F Öztürk. Asimetrik Başlangıçlı Primer Açık Açılı Glokom ve Oküler Hipertansiyon Olgularında, Her İki Gözün Ön Segment Parametrelerinin Kıyaslanması. TOD 47. Ulusal Kongresi, 06-10 Kasım 2013, Antalya.

E50. İnanç M, Şen E, Elgin U, Yılmazbaş P. Sağ göz travması nedeniyle başvuran olgunun sol gözündeki klinik tablo. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E51. Uzel M, Elgin U, Şen E, Keskin M, Sağsak E, Aycan Z. Çocuklarda diabetes mellitusun ön segment parametrelerine etkisi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E52. Tekin K, Cankurtaran V, Elgin U, Şen E, Yılmazbaş P. Hipermetropik anizometropik ambliyopilerde ön segment parametrelerinin değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E53. Cankurtaran V, Elgin U, Şen E, Tekin K, Yılmazbaş P. Miyopik anizometropik ambliyopilerde makula ve peripapiller retina sinir lifi tabakası kalınlığı. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E54. Cankurtaran V, Elgin U, Şen E, Tekin K, Yılmazbaş P. Hipermetropik anizometropik ambliyopilerde makula ve peripapiller retina sinir lifi tabakası kalınlığı. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E55. Eraslan N, Şen E, Elgin U, Yılmazbaş P. Fakoemulsifikasyon cerrahisinde cerrahi tecrübenin cerrahi ile indüklenmiş astigmatizmaya etkisinin incelenmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E56. Çelik S, Elgin U, Şen E, Tokmak A, Yılmazbaş P. Acil servise göz travması nedeniyle başvuran olguların epidemiyolojik değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E57. Günaydın S, Şen E, Uzel M, Tekin K, Elgin U, Yılmazbaş P. Erişkin emetrop olgularda yaşla ön segment bulgularının değişimi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E58. Şen E, Elgin U, Özkan H, Yılmazbaş P. Prostaglandin anoloğu ilaçların oküler biyometri parametreleri üzerine etkileri; erken sonuçlar. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E59. Tokmak T, Şen E, Elgin U, Tırhış H, Yılmazbaş P. Acil servise başvuran olguların epidemiyolojik değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E60. Şimşek T, Kaygısız M, Elgin U, Tekin K, Yılmabaş P. Fakoemülsifikasyon ile katarakt cerrahisi sonrasında ön kamaraya triamsinolon asetonid enjeksiyonunun ön segment parametreleri ve göz içi basıncına etkisi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E61. Elgin U, Şen E, Şimşek T, Yılmazbaş P. Kortikosteroid kullanımına bağlı gelişen glokom olgularımızın, etyolojik ve klinik özellikleri. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E62.Yılmaz BM, Şen E, Evren E, Elgin U, Yılmazbaş P. Tanısal bir sorun, kanalikülit. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E63. Şen E, Evren E, Elgin U. Gemella haemolysans ve porphyromonas asaccarolytica kanaliküliti. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E64. Kaygısız M, Elgin U, Şen E, Günaydın S, Yılmazbaş P. Psödoeksfolyasyon sendromlu ve psödoeksfolyatif glokomlu hastalarda ön segment parametrelerinin karşılaştırılması. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E65. Elgin U, Şen E, Tokmak A, İnanç M, Yılmazbaş P. Trabekülektominin optik biyometri ile ölçülen ön segment parametreleri üzerine olan etkileri. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E66. Omay E, Elgin U, Şen E, Çelik S, İnanaç M, Yılmazbaş P. İntravitreal enjeksiyonların göz içi basıncı ve merkezi kornea kalınlığına erken dönem etkileri. TOD 48. Ulusal Kongresi, 05-9 Kasım 2014, Antalya.

E67. Elgin U, Tekeli O, Takmaz T, Ekşioğlu Ü, Yarangümeli A, Mumcuoğlu T, Aktaş Z, Güngör SG, Karakurt A, Kemer ÖE, Akman A, Bayer A. Ankara glokom çalışması; planlama, metod ve ilk sonuçlar. TOD 49. Ulusal Kongresi, 04-8 Kasım 2015, İstanbul.

E68. Şen E, Tokmak A, Çelik S, Elgin U, Özyurt B, Yılmazbaş P. Acil servise başvuran olguların mevsimlere göre dağılımı. TOD 49. Ulusal Kongresi, 04-8 Kasım 2015, İstanbul.

E69. Şimşek T, Elgin U, Batman A. Künt göz travması sonrası göz içi basıncı artış nedenleri. TOD 49. Ulusal Kongresi, 04-8 Kasım 2015, İstanbul.

E70. Elgin U, Tırhış H. Retina tüm kalbiyle internal limitan membranın soyulmasını izliyor. TOD 49. Ulusal Kongresi, 04-8 Kasım 2015, İstanbul.

E71. Uzel M, Elgin KU, Eraslan NS, Şimşek M, Şen E. Farklı glokom tiplerinin, trabekülektomi nedeniyle oluşan cerrahi indüklenmiş astigmatizmaya olan etkileri. TOD 49. Ulusal Kongresi, 04-8 Kasım 2015, İstanbul.

E72. Tekin K, Elgin KU, Şen E, Tokmak A, İnanç M, Yılmazbaş P. Katarakt cerrahisi sonrasında ön kamaraya uygulanan sefuroksim ve moksifloksasinin, merkezi korneal kalınlık üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. TOD 49. Ulusal Kongresi, 04-8 Kasım 2015, İstanbul.

E73. Gülpamuk B. Elgin U, Şen E. Diabet mellituslu hastalarda glokom profili, klinik özellikler. TOD 50. Ulusal Kongresi, 09-13 Kasım 2016, Antalya.

E74. Tekin K, Erol YÖ, Sargon M, İnanç M, Can ÇÜ, Polat S, Elgin U, Yılmazbaş P. İdyopatik konjenital kataraktlı olgularda lens ön kapsülünün elektromikroskopik incelenmesi. TOD 50. Ulusal Kongresi, 09-13 Kasım 2016, Antalya.

E75. Aktaş Z, Ekşioğlu Ü, Demir P, Elgin U, Tekeli O, Yarangümeli A, Mumcuoğlu T, Takmaz T, Karakurt A, Güngör SG, Kemer ÖE, Akman A, Bayer A. Türkiye’de pediatrik glokom hastalarında epidemiyolojik ve klinik özellikler. TOD 50. Ulusal Kongresi, 09-13 Kasım 2016, Antalya.

E76. Şen E, İnanç M, Elgin U, Yılmazbaş P. Prostagalndin analoglarının korneal saydamlık üzerine etkileri. TOD 51. Ulusal Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Antalya. S

E77. Eraslan SN, Elgin U, Şen E, Kılıç A, Yılmazbaş P. Psödoeksfoliatif sendrom, psödoeksfoliatif glokom ve primer açık açılı glokom hastalarında, humor aköç total ve aktif ghrelin seviyelerinin karşılaştırılması. TOD 51. Ulusal Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Antalya.S

E78. Şimşek M, Elgin U, Şen E, Uzel M, Yılmazbaş P. Trabekülektomi sonrası erken dönemde ön kamara parametrelerindeki değişimlerin Scheimpflug görüntüleme yöntemleri ile incelenmesi. TOD 51. Ulusal Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Antalya.

E79. Özateş S, Elgin U, Yılma NS, Demirel ÖÖ, Şen E, Yılmazbaş P. Topikal koenzim Q10 kullanımının, psödoeksfoliatif glokomu bulunan hastalardaki antioksidan etkisi. TOD 51. Ulusal Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Antalya.

E80. Güngör A, Koçer AM, Şimşek M, Elgin KU. Preoperatif Kaptopril Kullanımın Göz İçi Basıncı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. TOD 53. Ulusal Kongresi, 04-10 Kasım 2019, Antalya.

E81. Şimşek M, Elgin KU. Topikal prostaglandinlerin korneal dansitometri üzerine etkilerinin incelenmesi: Erken dönem sonuçlar. TOD 53. Ulusal Kongresi, 04-10 Kasım 2019, Antalya.

E82. Hondur G, Bayraktar S, Doğuizi S, Kızıtoprak H, Şen E. Elgin U. Makula Kapiller Damar Yoğunluğu Değişikliklerinin Pseudoeksfolyatif ve Primer Açık Açılı Glokomlu Olgularda Optik Koherans Tomografi Anjiyografi ile İncelenmesi. TOD 53. Ulusal Kongresi, 04-10 Kasım 2019, Antalya.

Doktora Sorun!
Call Now Button